Tudi v enoti Škofja Loka smo izvedli izobraževalno delavnico Digi – Scena, ki poteka v sodelovanju z Zavodom Risa in Centrom Korak, Kranj.
Uporabniki so pridobili uporabne informacije na področju varne uporabe interneta, računalniških tehnologij, socialnih omrežjih in splošne informacije o informacijski družbi.
Po teoretičnih osnovah smo spoznali spletno klepetalnico, ki nastaja in se razvija v okviru projekta Digi – Scena.

Aplikacija je namenjena digitalni aktivaciji za socialno vključenost in enakopravnost, zmanjšati digitalno izključenost ranljivih skupin, zmanjšati socialno izolacijo, poenostaviti virtualne stike in omogočiti podporo in svetovanje uporabnikom aplikacije prek spleta.

Leave A Comment