Premestitev se lahko opravi:

  • na predlog uporabnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika ali
  • na predlog zavoda.

Premestitev se izvede:

  • v okviru zavoda – v drugo enoto VDC Kranj
  • v drug zavod

Predloge obravnava Komisija za sprejem, premestitev ali odpust.

Postopek premestitve je natančno določen v 26.-29. členu Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.