EQUASS (European Quality in Social Service) je Evropski sistem kakovosti na področju socialnih storitev in zagotavljanja celovite storitve na področjih razvoja, promocije, priznavanja in certificiranja kakovosti, skladne z evropskimi zahtevami kakovosti pri zagotavljanju socialnih storitev. EQUASS ponuja programe za priznavanje doseganja ravni kakovosti in certificiranje kakovosti na področju socialnih storitev. Izvajalec, ki verjame v kakovost svojega delovanja na vseh področjih, pristopi k zunanjemu procesu ocenjevanja na evropski ravni in s tem dokaže kakovost svojih storitev za uporabnike in ostale deležnike.

27. septembra 2021 smo v VDC Kranj, za storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za storitev institucionalnega varstva, pridobili evropski certifikat sistema kakovosti EQUASS in s tem zunanjo potrditev kakovosti našega dela.
Omenjen sistem kakovosti temelji na desetih načelih, vsako je razdeljeno na 50 podrobno opredeljenih meril, zadovoljevanje zahtev pa je pojasnjeno s 75 posebnimi kazalniki uspešnosti. Načela kakovosti opredeljujejo področja delovanja organizacije in vsebinsko segajo na področja voditeljstva, zaposlenih, pravic in etike, sodelovanja, usmerjenosti na uporabnika ter nenehnega razvoja zavoda.

Certifikat smo prejeli za obdobje treh let, nato pa nas čaka postopek, zunanja presoja, za njegovo ponovno pridobitev. Za ta uspeh smo zasluženi prav vsi, zaposleni, uporabniki, pa tudi ostali deležniki, ki nas podpirajo na naši poti.

Certifikat kakovosti nam je v ponos, hkrati pa zaveza k izboljšavam tudi v prihodnje.