VDC Kranj, je skladno z Odločbo Ministrstva za zdravje, izvajalec javne zdravstvene službe na področju zdravstvene nege in rehabilitacije in na podlagi Splošnega dogovora ter Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjene med VDC Kranj in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izvaja zdravstveno dejavnost, skladno z določili zdravstvene zakonodaje.

Zdravstvena dejavnost se skladno z določili Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva izvaja za vse stanovalce institucionalnega varstva.

Redne psihiatrične obravnave v VDC Kranj izvaja pogodbena zunanja izvajalka, specialistka psihiatrije.