Skladno s Poslovnikom o delu Kolegija uporabnikov smo v začetku leta 2022 izvedli  volitve za novo mandatno obdobje štirih let, 2022-2026. Po posameznih organizacijskih enotah so uporabniki izmed sebe izvolili svoje predstavnike z namenom uresničevanja aktivne vloge v procesu izvajanja storitve.

Direktorica se bo na rednih sejah Kolegija uporabnikov VDC Kranj,  skupaj s predstavniki kolegija,   pogovarjala o stvareh, ki so v VDC pomembne, preverjala bo kaj je novega po posameznih organizacijskih enotah, ali so uporabniki v storitvi aktivni, zadovoljni in se dobro počutijo. Predstavniki bodo na kolegiju v imenu uporabnikov svoje enote dajali pobude, predloge, sodelovali bodi pri iskanju skupnih rešitev in premagovanju izzivov, ki nas čakajo.

ENOTA KRANJ

 1. Živa Lončarski
 2. Matej Medved
 3. Natalija Čater

ŠKOFJA LOKA

 1. Uroš Bernik
 2. Blaž Rakovec
 3. Tine Dolenc

TRŽIČ

 1. Nataša Kimovec
 2. Žiga Plantan

.

IVO – ŠKOFJA LOKA

 1. Uroš Meglič
 2. Mojca Tratnik

ŠENČUR

 1. Matjaž Štirn
 2. Matjaž Žerovnik

.