POSEBNO INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH ŠKOFJA LOKA:

Varstveno delovni center Kranj od leta 2010 izvaja tudi storitev posebnega institucionalnega  varstva za odrasle ljudi s posebnimi potrebami.

Storitev IVO, stanovalcem / uporabnikom, nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine na način, ohranjanja socialne mreže v skupnostnih oblikah s povezovanjem v skupnosti, pri čemer je ključno razumevanje namena storitve, ki uporabnika razume kot dejavnega in aktivnega soudeleženca pri soustvarjanju vsakdanjega življenja – bivanja.

Življenje v bivalni skupnosti pomembno vpliva na večjo možnost izražanja posameznikove individualnosti, potreb, želja ter kakovostno oblikovanje lastne samopodobe. S tega vidika bivalna skupnost in življenje v njej pomeni pomembno pridobitev in izenačitev možnosti za njene stanovalce – odrasle osebe s posebnimi potrebami.