VKLJUČITEV V VDC
Pomoč in informacije

Katja Polanec, magistrica socialnega dela
Predsednica Komisije za sprejem, premestitev in odpust VDC Kranj, vodja postopkov ter skrbnica dokumentacije v postopkih
 04/ 280 55 14

Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (PDF)

Prošnja za vključitev ali premestitev v storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (PDF)

Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju za uveljavljanje pravice do socialno vasrtvene storitve (PDF)

Cenik oskrbovanih dni

Cenik storitev VDC, zavod Škofja Loka  – veljaven od decembera 2021  (PDF)

Pomembne povezave

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev