Varstveno delovni center Kranj  (VDC Kranj) je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod.  Izvajamo socialno varstveni storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VVZPP) in storitev posebnega institucionalnega varstva odraslih (IVO).

Storitev VVZPP  je financirana iz proračuna RS – Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvaja se dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno in sicer med 6:00 in 15:00 uro. Storitev se izvaja na način, ki poudarja tudi delovno udejstvovanje in potrjevanje odraslosti uporabnikov skozi delovni prispevek in tako uporabnikom daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanje koristnega, vendar njihovim zmožnostim primernega dela.

Do vključitve v storitev  VDC  postanejo upravičeni, osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki so lahko dodatno senzorno in/ali gibalno ovirane, z 18.  letom, storitev pa  jim v skladu z njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanje koristnega, vendar njihovim zmožnostim primernega dela.

Storitev IVO v Škofji Loki izvajamo nepretrgoma, vse dni v letu:

  • 16 ur dnevno od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka,
  • 24 ur – ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času kolektivnega dopusta

Zaradi narave in organizacije dela ter potreb uporabnikov, delovni čas poteka kot izmensko delo in sicer popoldansko delo od 15.00 ure do 22.00 ure in nočno delo od 22.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne.