Vizija VDC Kranj

Je izvajanje visoko kakovostnih socialno varstvenih storitev, ki v procesu izvajanja sledijo nenehno spreminjajočim se potrebam uporabnikov, katere izhajajo iz njihovega socialnega in zdravstvenega stanja ter njihovega sveta kakovosti.

Poslanstvo VDC Kranj

Je izvajanje kakovostnih socialno varstvenih storitev, katerih bistvo in središče delovanja predstavlja zadovoljen uporabnik, kateremu se v VDC Kranj kot aktivnemu udeležencu v procesu izvajanja storitve ustvarjajo pogoji za razvijanje ter spodbujanje njegove individualnosti, s tem pa tudi razvijanje občutka za pomembnost njegovega prispevka k izidom in odločitvam pri izvajanju storitev.

Vrednote VDC Kranj

Vrednote so temelj delovanja. Predstavljajo prepričanja o tem, kaj organizacija in ljudje v njej cenijo, vrednotijo kot pozitivno, zaželeno in vredno truda.
Vrednote izražajo odgovorno zavedanje, za kaj se organizacija in zaposleni zavzemajo, so notranji kompas, ki usmerja ravnanja in vedenja organizacije in njenih ljudi ter utrjuje, kar je pomembno, za kar se je vredno zavzemati .
Vrednote lahko razumemo kot nekakšne vsebinske temelje, ki določajo kako, na kakšen način bodo organizacija in ljudje v njej izpolnjevali svoje poslanstvo in sledili svoji viziji.

V letu 2019 smo zaposleni VDC Kranj, v okviru strokovnega izobraževanja na temo “SOOBLIKUJEMO NAŠE POSLANSTVO, NAŠE VREDNOTE IN VIZIJO NAŠEGA ZAVODA” sooblikovali 7 ključnih vrednot VDC Kranj in sicer:

Spoštovanje, varnost, prijateljstvo,
odgovornost,
enakovreden odnos,
razvoj in zadovoljstvo.