Socialnovarstvena storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji  se izvaja na način, ki poudarja delovno udejstvovanje in potrjevanje odraslosti uporabnikov skozi delovni prispevek, s tem pa omogoča tudi njihovo  prepoznavnost v družbi in socialno vključevanje v vključujočo družbo.

SEGMENT VARSTVA:

 • Razvijanje sposobnosti in veščin uporabnikov v skrbi za samega sebe,
 • spremljanje, podpora in zagotavljanje občutka varnosti,
 • pomoč pri komunikaciji in orientaciji,
 • uporaba strokovnih, profesionalnih in sodobnih pristopov  pri delu z uporabniki.

SEGMENT VODENJA:

 • Oblikovanje, izvajanje, spremljanje osebnih načrtov in njihovo evalviranje,
 • izraba vsakodnevnih situacij za krepitev občutkov lastne vrednosti,
 • ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin in veščin, pridobivanje funkcionalnih znanj skozi načrtovane programe dela in vsebine, vzdrževanje socialnih stikov, širjenje socialne mreže ter krepitev socialnih veščin,
 • vzdrževanje in razvoj kognitivnih sposobnosti uporabnika,
 • krepitev uporabnika v samostojnosti in dodajanje moči uporabniku v vlogi odgovornega, enakopravnega odraslega člana skupnosti,
 • ohranjanje, pridobivanje in razvijanje socialnih navad (prevzemanje odgovornosti, zagovarjanje lastnega mnenja, partnerstvo, solidarnost),
 • pridobivanje in razvijanje veščin znotraj skupinske dinamike – medsebojna pomoč v odnosu do drugega , upoštevanje posameznika in skupine,
 • osveščenost v smislu preventivnih ravnanj; zdrava in uravnotežena prehrana, pomen gibanja in ostalih aktivnosti za dobro celostno funkcioniranje, vloga osebne higiene na vseh nivojih ( tudi na stopnjo sprejetosti posameznika ) vključno z zobno higieno
 • uporaba strokovnih, profesionalnih in sodobnih pristopov pri delu z uporabniki.

SEGMENT DELA POD POSEBNIMI POGOJI:

 • Razgradnja delovnega procesa v podprocese- prilagajanje delovnega procesa uporabniku in ne uporabnika delovnemu procesu,
 • optimalna vključenost uporabnikov v proces dela  z uporabo inovativnih metod in postopkov ter identifikacija uporabnika z  izdelkom skozi lastni prispevek,
 • lastni izdelek kot sredstvo za potrjevanje in osebno rast uporabnika,
 • uporaba strokovnih, profesionalnih in sodobnih pristopov  pri delu z uporabniki pogoji,
 • iskanje možnosti za vključevanje  uporabnikov  v redna  delovna okolja izven zavoda;  izenačevanje pravic  in  širjenje  možnosti,  socialne mreže, krepitev  samozavesti in izgradnja boljše samopodobe, potrditev   aktivne participacije v družb kar v širšem smislu  odraža  zrelost družbe,  organizacij  kot družbeno odgovornih z ozaveščanjem   ljudi  ter sprejemanje  oseb s posebnimi potrebami,
 • vključevanje uporabnikov v storitve /  dela v zavodu –  lažja dela čiščenja prostorov,  površin  in okolice, skupaj in v spremstvu in z vodenjem zaposlenih,
 • vključevanje uporabnikov  v redna  delovna okolja izven zavoda  ( OBI ).

Zaradi zdravstvenega,  socialnega stanja ali pa starosti, del uporabnikov  potrebuje še dodatno prilagojeno  obliko storitve –  s  počasnejšim  dnevnim  ritmom.

Z  evalvacijami osebnih  načrtov in kontinuiranim spremljanjem  uporabnikov, je  izvajanje tega  programa  strokovno utemeljeno in nujno, oblikovano pa, zasledujoč doktrino, skupaj z uporabniki.

Cilj  programa je ohranjanje  čim  samostojnejšega  življenja čim dlje v  starosti, s tem pa ohranjanje samospoštovanja, kar je najpomembnejša vrednota ob potrebi po potrjevanju.  Vpetost v delovno okolje, ohranjanje vsega,  kar lahko storijo uporabniki sami in potreba po podpori in pomoči na posameznem  področju uporabnikovega delovanja ne sme  postati razlog splošne nesamostojnosti. Veliko pozornosti je potrebno posvečati ohranjanju funkcionalnih sposobnosti – vzdrževanju moči, ravnotežja in okretnosti starejših ter zagotavljanju varnega bivalnega okolja.