Predstavitev VDC Kranj

 Poročilo o delu VDC Kranj za leto 2021 (PDF)

Pritožbene poti – NAVODILA IN POTI SODELOVANJA UPORABNIKA PRI IZVAJANJU SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV V VDC KRANJ (PDF)

Program dela za leto 2022 (PDF)