OPRAVLJAMO STALNA IN
PRILOŽNOSTNA KOOPERANTSKA DELA

Kooperantska dela so enostavna dela, ki jih v VDC Kranj opravljamo za proizvodne dejavnosti raznovrstnih podjetij. Zaposlitev mora obsegati takšna opravila in oblike dela, ki omogočajo uporabnikom ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti. Pogoji za delo morajo biti varni in prilagojeni. Opravljamo stalna in priložnostna kooperantska dela ter smo hkrati zainteresirani za pridobitev novih.

Primernih kooperantskih del je glede na razvoj tehnologije vedno manj, z menjavo del pa skušamo pri naših uporabnikih preseči monotonijo. Z možnostjo izbora ustreznih kooperantskih del, ki so tudi primerno vrednotena, pri uporabnikih prav tako dosežemo visoko stopnjo identifikacije in zadovoljstva pri dobro opravljenem delu in izpolnjevanju postavljenih rokov.

Prepoznani smo kot zanesljiv partner, delo opravimo natančno in v dogovorjenih rokih. Prav v segmentu zaposlitve pod posebnimi pogoji se naši uporabniki v skladu s svojimi zmožnostmi, aktivno vključujejo v družbeno življenje in delovno okolje, skozi delovni prispevek pa potrjujejo kot koristni, enakopravni člani družbe. Pridobljena sredstva so namenjena za nagrade upravičencev in višjo kvaliteto njihovega dela in bivanja.

 
 

V kolikor imate za nas primerno delo, nam pišite na prodaja@vdc-kranj.com ali nas kontaktirajte preko spletnega obrazca.

Za vas izvajamo storitev:

PAKIRANJE

Pakiramo lahko različne izdelke v embalažo ali izdelke prepakiramo iz ene v drugo embalažo.

RAZVRŠČANJE, SORTIRANJE

Storitev zajema razvrščanje in sortiranje izdelkov glede na zahtevane kriterije.

PRELAGANJE, ZLAGANJE

Storitev zajema prelaganje in zlaganje različnih izdelkov.

DEKLARIRANJE

Storitev zajema lepljenje deklaracij oziroma drugih zahtevanih nalepk na izdelke.

SESTAVLJANJE

Storitev zajema sestavljanje različnih setov iz več elementov.

DRUGA DELA

Drugo delo, ki bo s prilagoditvijo delovnega procesa dostopno in ustrezno za naše uporabnike (razstavljanje, lepljenje, polnjenje, likanje, čiščenje, dograjevanje izdelkov …).

Sodelovanje pričnemo na osnovi naročilnice za izvedbo določenega kooperantskega dela, ob obojestranskem zadovoljstvu pa lahko sklenemo tudi pogodbo o kooperantskem sodelovanju za daljše obdobje.

V kolikor imate za nas primerno delo, nas kontaktirajte na prodaja@vdc-kranj.com, 031 674 044 ali nam pišite preko spletnega obrazca.