Katja Polanec, magistrica socialnega dela
Predsednica Komisije za sprejem, premestitev in odpust VDC Kranj, vodja postopkov ter skrbnica dokumentacije v postopkih
 04/ 280 55 14

VDC Kranj izvaja dve socialnovarstveni storitvi:

  • Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (VVZPP)
  • Storitev institucionalnega varstva odraslih (IVO)

Postopek vključitve v VDC Kranj se prične z oddajo prošnje za sprejem. Komisija za sprejem, premestitev in odpust obravnava vsako prispelo prošnjo in v kolikor je prosto mesto ter lahko uporabniku nudimo storitev, ki jo potrebuje, se postopek zaključi s sprejemom uporabnika v našo storitev.