V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:

  • ENOTA KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj (sedež zavoda z upravo), izvaja storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
  • ENOTA ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
  • ENOTA TRŽIČ, Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, izvaja storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
  • ENOTA ŠENČUR, Delavska 24, 4208 Šenčur, izvaja storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
  • ENOTA IVO ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka, izvaja storitev posebnega institucionalnega varstva odraslih.