Zavod VDC Kranj predstavlja integracijski dejavnik s katerim dosegamo resnične socialne participacije oseb z motnjo v duševnem razvoju in krepitev njihove vloge vitalnih članov skupnosti. Njihovo socialno vključevanje in prisotnost v družbi ustvarja prostor v katerem se naši uporabniki lahko potrjujejo kot enakopravni člani družbe.

Naloge, programi in projekti, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja v katerega so umeščene organizacijske enote v sestavi VDC Kranj:

  • Povezovanje in sodelovanje v lokalnih okoljih, kjer ima VDC Kranj svoje enote.
  • Sodelovanje z institucijami – CSD, Zdravstvene ustanove, ZZZS, ZZV, ipd.
  • Sodelovanje z nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi ustanovami, športnimi društvi , zavodi, kulturnimi ustanovami.
  • Sodelovanje z zavodi, šolami in lokalnim okoljem, obiski gostov, razvijanje družabništva in krepitev socialnih veščin uporabnikov.
  • Projekt prodajnih  stojnic v lokalnih okoljih, kjer ima VDC Kranj dislocirane enote, z namenom predstavitve  prodaje lastnih izdelkov.
  • Sodelovanje s prostovoljci.
  • Sodelovanje z donatorji.
  • Sodelovanje s fakultetami.