Pravica do informiranja v ustrezni obliki je tudi temeljno načelo lahkega branja. Informacije morajo biti prilagojene uporabnikom, tako da so podane na način, ki je za uporabnika najbolj sprejemljiv in razumljiv.

Lahko branje rečemo tistim knjigam in časopisom, ki jih lažje beremo in razumemo. Lahko branje je namenjeno predvsem dvema ranljivejšima skupinama ljudi, ki potrebujejo informacije v preprosti obliki. Prva skupina so ljudje z ovirami pri branju, ki informacije v preprosti obliki uporabljajo vse življenje, običajna besedila so zanje prezahtevna. Sem lahko uvrščamo osebe z motnjo v duševnem razvoju, bralce z disleksijo, starejše ljudi z demenco, starejše ljudi z upadom sposobnosti, gluhe, naglušne… Druga skupina prebivalstva pa potrebuje informacije v lahko berljivi obliki le v določenih življenjskih okoliščinah, ki niso trajne (npr. priseljenci, tujci, ki se jezika šele učijo).

Lahko branje je namenjeno predvsem dvema glavnima ciljnima skupinama:

  1. Ljudem, ki zaradi različnih oviranosti trajno potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije (npr. ljudje, ki doživljajo disleksijo, motnjo v duševnem razvoju, motnje avtističnega spektra, demenco…).
  2. Ljudem, ki imajo slabše razvito veščino branja ali slabo poznajo jezik in sčasoma mogoče ne bodo imeli več potrebe po lažje berljivih tekstih (npr. priseljenci, neizkušeni bralci…). Zanje je lahko branje tudi vabilo v svet ‘klasičnega’ branja in odlično orodje za vadbo.

Kaj je lahko branje?

Lahko branje rečemo tistim knjigam in časopisom, ki jih lažje beremo in razumemo. Novice in kultura so namenjene vsem ljudem. Predstavljene morajo biti tako, da jih razumemo vsi. Razumeti jih morajo tudi ljudje, ki težko berejo.

Za koga je lahko branje?

Veliko ljudje težje bere. Nekateri se težje učijo. Drugi ne poznajo dobro jezika. Ljudje navadno težje beremo, ko se postaramo. Čisto vsem pa lahko branje koristi.
Projekt je usmerjen v učenje, ozaveščanje o vsebinah, ki so zapisana v tehniki lahkega branja. Bralna pismenost pomeni zmožnost razumevanja, kritičnega vrednotenja in uporabe besedil ter izražanje mnenja o prebranem; branje z razumevanjem je vrednota.