V Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije je bila v letošnjem letu imenovana nova Sekcija uporabnikov storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, v kateri sodelujemo tudi mi.
Naš izvoljeni predstavnik enote Kranj Uroš Meglič se je udeležil ustanovne sekcije uporabnikov, ki je potekala v VDC Zasavje. Kar 38 predstavnikov iz 22 različnih organizacij je združilo svoj glas in se dotaknilo področij, ki so uporabnikom najbolj pomembna. Vsi skupaj se zavedamo, da bo nova aktivna vloga uporabnikov pomembno prispevala k oblikovanju nove zakonodaje na področju obravnave odraslih oseb z intelektualnimi ovirami in pozitivno vplivala na njihovo življenje v družbi.

Leave A Comment