V skladu z izraženo željo uporabnikov smo v enoti Kranj uspešno izpeljali prvi izlet, bowling v hotelu Marinšek. Naše druženje je bilo zabavno. Steze so bile prilagojene vsem uporabnikom. Med igro smo si privoščili pico, sladoled in kavo.