Ranč Kaja in Grom je center, kjer združujejo živali, naravo in ljudi. Verjamejo, da so živali živa bitja, katera imajo vsaka svoje značaje, posebnosti, želje in nenazadnje dobre in slabe dneve ter jih tako tudi tretirajo. Otrokom in odraslim želijo predstaviti živali na celovit način in stkati med njimi vez, ki bo temeljila na spoštovanju, razumevanju in prijateljstvu, hkrati pa želijo živalim zagotoviti lepo življenje in čim daljšo starost.
Povzeto po: Ranč Kaja in Grom 

Prvi dan našega tabora smo se spoznali s čudovito okolico ranča, ki leži sredi narave in njenimi prebivalci: konji, psom, mačko, pujsom, kozami, ovcami, v bližnjem ribniku pa regljajo zelene rege.

Po kosilu nam je gospodarica Manca predstavila njihove konje in kako se sporazumevamo z njimi. V seniku smo naložili seno in jih krmili.

Kdor je želel, je lahko konja tudi jahal.

Spoznavanje živali v bližnjem gozdu: planinski pupek, urh, zelena rega, na travniku pa radovedne krave 😊.