V okviru dejavnosti za dvig kakovosti življenja uporabnikov izvajamo aktivnost “Gibanje za zdravo življenje”. Namen tovrstnih aktivnosti je sproščanje skozi gibanje, skrb za zdravje, samopotrjevanje in dobro počutje udeležencev.

Na željo uporabnikov smo organizirali drsanje na ledeni ploskvi v Škofji Loki. Drsanja se je udeležilo 10 uporabnikov. Nekateri so prvič obuli drsalke in se tako zabavali, da gotovo ne zadnjič. Ogreli smo se tudi s toplim čajem.