Še eno pismo skrbnika, ki smo ga prejeli v bivalni enoti. To je tisto, kar nam da potrditev, da smo na pravi poti, da delamo v dobro in zadovoljstvo vseh.