Spoštovani starši in zakoniti zastopniki

Trenutno se v naši bivalni enoti Škofja Loka, zaradi vdora okužbe, spopadamo z zahtevno situacijo v skrbi za ohranjanje zdravja stanovalcev in zaposlenih.

Zaradi upoštevanja področne zakonodaje in številnih navodil pristojnih institucij, smo celotno stavbo namenili vzpostavitvi zahtevanih con – bele, sive in rdeče.

Celotna organizacija dela v tej situaciji poteka po “Kriznem načrtu VDC Kranj za učinkovito upravljanje s tveganji, povezanimi s prisotnostjo virusa SARS – CoV-2”.

Vzpostavljene so ekipe zaposlenih, ki delo v conah opravljajo v 12 urnem delovniku, z upoštevanjem gibanja po z Načrtom določenih čistih in nečistih poteh, ter vmesno menjavo osebne varovalne opreme. Navedeno je tako časovno kot izvedbeno izjemno zahtevno.

Naša osnovna skrb v tem trenutku je ohranitev zdravja stanovalcev in zaposlenih. Stanovalci so deležni 24 urne celostne oskrbe, skrbi za psihofizično počutje ter stalnega spremljanja in urejanja zdravstvenih stanj.

Ob vsem navedenem in tudi in tudi zaradi stalnega nošenja varovalne opreme, zaposleni ne morejo uporabljati mobilnih telefonov in odgovarjati na številne klice v vsakem trenutku.

Sporočamo, da vas bomo v primeru kakršnih koli posebnosti o tem takoj obvestili.

Za vaše klice pa smo vam na voljo vsak dan med 11. in 12. uro, na telefon 031/355-329.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upoštevanje obvestila.

Mirjana Česen
Direktorica VDC Kranj

Dokument v PDF