V VDC Kranj smo ponosni. S strani Vlade Republike Slovenije smo prejeli pisno priznanje in spominski znak za našo požrtvovalnost v obdobju pandemije Covid. Priznanju se je z zahvalo in dobrimi željami za naše zdravje in dobrobit pridružil tudi štab civilne zaščite Mestne občine Kranj.

V VDC Kranj se zahvaljujemo za prejeto priznanje.