V enoti Šenčur reg. plesno – gibalna terapevtka Vesna Jevšenak za uporabnike enote vodi plesno gibalno terapijo oziroma plesno gibalno psihoterapijo – psihoterapevtsko uporabo gibanja in plesa, ki povezuje psihični, fizični, mentalni in socialni del nas. Izhaja iz medsebojne povezanosti telesa in gibanja z notranjimi duševnimi procesi. Ples kot gibanje telesa, ustvarjalno izražanje in komunikacija, je osrednja sestavina plesno gibalne terapije. Ko posameznik doseže telesno in čustveno povezanost, mu to omogoči boljše poznavanje sebe in ustreznejšo odzivnost na okolje. Le to pa je pogoj za bolj kakovostno življenje.ž

Uporabniki uživajo in aktivno sodelujejo pri oblikovanju programa z lastnimi gibalnimi zamislimi in temami. Njihove lastne ustvarjalne gibalne zamisli so del programa. Razvijajo, osmišljajo in povezujejo jih znotraj skupine. Teme niso popolnoma vnaprej določene, ampak nastanejo v skupini na vsakem srečanju sproti glede na udeležence in kar prinesejo v skupino: razpoloženja, čustva in doživljanja. Sodelovanje z drugimi udeleženci spodbudi nove gibalne stike – skupno gibanje in ples, ki so zaradi pozitivne izkušnje prenosljivi tudi na odnose zunaj terapevtskega srečanja. Ples, ki vključuje ritem, melodijo in skupno gibanje povezuje udeležence, jim ponuja prostor za umirjanje, gibalno plesno ustvarjanje in sodelovanje z drugimi.