V VDC Kranj v teh dneh kljub obilici dela z iskrenim veseljem in ponosom spremljamo dogodke, ki potekajo v MOK, kot priprava na SLAVNOSTNO AKADEMIJO – KRANJ ZA VEDNO, ob prazniku MOK.  Razlog za naše veselje je predlog MOK-u, da naši varovanki Evi Pirnat podeli priznanje za njeno dolgoletno družbeno  in kulturno udejstvovanje.
Prispevki in dosežki Eve Pirnat na kulturnem področju imajo tudi trajnejši pomen za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Predstavljajo tudi  pomemben prispevek k razvoju in ugledu Mestne občine Kranj, kot občine, ki v praksi uresničuje deklarirana načela enakopravnosti invalidnih oseb.
S  podelitvijo priznanja Evi Pirnat je dodeljeno tudi družbeno priznanje širši skupini oseb z motnjami v duševnem razvoju. Več o Evi Pirnat.

Evi je ob potrditvi prejema priznanja čestital celoten kolektiv varovancev in zaposlenih VDC Kranj.

Leave A Comment