V VDC Kranj opravljamo raznovrstna kooperantska dela za proizvodne dejavnosti podjetij.
Začeli  smo sodelovati z novim naročnikom, kateremu bomo z opravljanjem enostavnih storitvenih del na področju embaliranja kozmetičnih izdelkov pokazali, da smo zanesljiv partner ter da delo opravimo natančno, v dogovorjenih rokih. Uporabniki so novih del izredno veseli, saj ni večjega zadovoljstva kot dobro opravljeno delo,
sploh če je le-to raznovrstno.

Navedena storitev poudarja delovno udejstvovanje in potrjevanje odraslosti naših uporabnikov ter jim skozi delovni prispevek daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanje koristnega in njihovim zmožnostim primernega dela.

 

 

Leave A Comment