Z današnjim dnem smo za čas počitnic prekinili z gibalno plesno terapijo, ki jo že nekaj časa v enoti Šenčur izvaja plesno gibalna terapevtka Vesna Jevšenak.
Udeleženci vsebine so aktivno sodelovali pri oblikovanju programa z lastnimi gibalnimi zamislimi in temami, ki niso vnaprej določene, ampak nastanejo v skupini na vsakem srečanju sproti glede na udeležence in kar prinesejo v skupino; razpoloženja, čustva in doživljanja programa. Ples, ki vključuje ritem, melodijo in skupno gibanje povezuje udeležence, jim ponuja prostor za umirjanje, gibalno plesno ustvarjanje in sodelovanje z drugimi. Tako dobijo udeleženci:
– novo izkušnjo preživljanja časa,
– nove možnosti gibanja, počutja, kondicije in razgibanosti telesa,
– doživljanja in razumevanja sebe in odnosov z drugimi.
Danes smo imeli še posebej prijetno srečanje. Sodelovali so vsi tisti uporabniki, ki se do zdaj niso redno udeleževali srečanj.

Hvala Vesni, ki skozi glasbo in ples vnaša v našo storitev nove izkušnje in doživetja.
Veselimo se ponovnih druženj v septembru.

Leave A Comment