VDC Kranj izvaja socialnovarstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji kot osnovno dejavnost za odrasle osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, od leta 2009 pa tudi zdravstveno dejavnost. Zdravstvena dejavnost zajema primarno zdravstveno nego in fizioterapijo ter je financirana s strani ZZZS. Fizioterapija je dinamična stroka, ki ima osnovo na teoretičnih znanjih in je uporabna na vseh kliničnih področjih v smislu primarne, sekundarne, terciarne preventive in rehabilitacije. Okvare živčnega sistema povzročajo kompleksne motnje gibanja, ravnotežja in koordinacije, saj nevrološki sistem vpliva na vsako aktivnost telesa. Veliko naših varovancev ima takšne težave. Z novo dejavnostjo izboljšujemo kvaliteto življenja varovancev in izvajamo podporo pri vsakodnevni skrbi za sebe.

Leave A Comment