Železniki so mesto na Gorenjskem s približno 3.000 prebivalci. Kot pove ime, ima bogato tradicijo železarstva, nastalo je iz fužinarskega naselja, ki se prvič omenja že v 14. stoletju. Z razvojem fužinarstva so se tu naseljevali ljudje iz Furlanije in drugod, zaradi česar se je kraja prijelo ime Lahovše. Leta 1575 je dobilo trške pravice. Železarska obrt je zamrla v začetku 20. stoletja, o njej pa še pričajo železarske hiše in eden od dveh plavžev, ki je zdaj restavriran in ohranjen kot tehniški spomenik. Vir
Vodnica  Dragica je uporabnike iz škofjeloške enote popeljala po Železnikih in bližnji okolici in jim prestavila preteklost in sedanjost mesta in ljudi, za kar se ji najlepše zahvaljujemo.

Leave A Comment