Organizirali smo drsanje na ledeni ploskvi v Mladinskem športnem parku v Naklem. Združili smo sproščanje skozi gibanje, skrb za zdravje in med-enotno druženje, drsanja so se udeležili uporabniki iz vseh enot.
Tisti, ki ne drsajo, so izkoristili sončen dan za sprehod v bližnji okolici drsališča.

Leave A Comment