Danes so nas v enoti Kranj, v okviru vseživljenjskega in projektnega učenja, obiskali dijaki 1. letnika Ekonomske šole Kranj.
Dijakom smo skušali čim bolj celostno predstaviti storitev in vrednote VDC Kranj. Pogovarjali smo se predvsem o spoštovanju in pravici naših uporabnikov, da so enakopravno vključeni v družbeno življenje in delovno okolje ter da opravljajo koristno, njihovim zmožnostim primerno delo. Dijakom smo predstavili vse segmente naše storitve.

Po končanem programu so dijaki povedali, da so se imeli pri nas bolje, kot so pričakovali. Domov pa se niso vrnili samo z novo izkušnjo in informacijami, pač pa so prejeli tudi spontan objem naših uporabnikov. Teh pristnih trenutkov, ki so se nam danes zgodili, verjamemo, da ne bodo pozabili.

Leave A Comment