Lončarske delavnice je zaključila prva skupina z raku in obvara žganjem.

Zadovoljstvo in ponos uporabnikov nad rezultati njihovega dela, je razvidno z vsake fotografije.

Leave A Comment