Tudi v letošnjem prednovoletnem času se Varstveno delovni center Kranj predstavlja na predadventnem dogodku v poslovni stavbi Cubis. Z lastnimi izdelki in delom uporabnikov vstopamo v sodelovanje s skupino Ržišnik Perc s postavitvijo razstavno prodajnih stojnic v njihovih poslovnih prostorih.

Na razstavo smo se resno in dolgo pripravljali. Uporabniki so z mentorico pripravili veliko lepih in atraktivnih izdelkov, kot so jih vajene naše stalne stranke. V četrtek 24.11.2022 so bile stojnice postavljene in verjamemo, da so izdelki pritegnili marsikatero oko.

Leave A Comment