Aprila smo v enoto Škofja Loka Varstveno delovnega centra Kranj sprejeli na delovno prakso devetnajst učencev OŠ Jela Janežiča. Tedensko so se v delovni proces vključevali po štirje učenci.
Seznanili smo jih s fazami in procesi ter tehnikami dela na področju lastnih izdelkov, ki jih trenutno izdelujemo, preizkusili pa so se tudi pri kooperantskem delu.

Njihova pozornost je bila usmerjena na delo, ki predstavlja možnost za samopotrjevanje, samostojnost, socialno priznanje in možnost za pridobivanje izkušenj, ki vplivajo na razvoj osebnosti in lasten socialni razvoj. Pomemben del procesa pa je tudi ohranjanje in vzpostavljanje novih stikov z našimi uporabniki.