V VDC KRANJ smo ponosni.

V mesecu septembru 2021 smo zaključili še en Projekt VDC Kranj in po obsežnem postopku presoje, pridobili certifikat sistema kakovosti EQUASS.

EQUASS (European Quality in Social Service) je Evropski sistem kakovosti na področju socialnih storitev in zagotavljanja celovite storitve na področjih razvoja, promocije, priznavanja in certificiranja kakovosti, skladne z evropskimi zahtevami kakovosti pri zagotavljanju socialnih storitev. EQUASS ponuja programe za priznavanje doseganja ravni kakovosti in certificiranje kakovosti na področju socialnih storitev. Izvajalec, ki verjame v kakovost svojega delovanja na vseh področjih, pristopi k zunanjemu procesu ocenjevanja na evropski ravni in s tem dokaže kakovost svojih storitev za uporabnike in ostale deležnike.

Sistem EQUASS sestavlja deset načel kakovosti, ki temeljijo na Evropskem okviru kakovosti za socialne dejavnosti (Odbor za socialno zaščito, 2010). Vsako načelo kakovosti je razdeljeno na 50 podrobno opredeljenih meril, zadovoljevanje zahtev pa je pojasnjeno s 75 posebnimi kazalniki uspešnosti.

Izpolnjevanje meril in pridobivanje veljavnih in ustreznih rezultatov za priznavanje kakovosti sistema EQUASS Assurance v okviru Evropske kakovosti na področju socialnih storitev, je potrditev in še en dokaz našega dobrega dela.

Skozi presojo se je izkazalo visoko zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih, kot tudi predstavnikov staršev oziroma zakonitih zastopnikov ter Sveta zavoda VDC Kranj.
Celotnemu kolektivu zaposlenih in uporabnikov, ki je s svojim prispevkom doprinesel k uresničitvi tega pomembnega mejnika, ponosno čestitam.

Mirjana Česen, direktorica, VDC Kranj