Zaposleni v bivalni enoti smo prejeli še eno prečudovito pohvalo, na katero smo izjemno ponosni.
Hvala ga. Tatjana in g. Dušan Mikič!