Obiski v bivalni enoti Škofja Loka se od 3. 12. 2020 do preklica lahko izvajajo na prostem – izven prostorov zavoda ter v za ta namen vzpostavljenem pritličnem prostoru, ob stranskem vhodu v stavbo.

Več v PDF datoteki 2020_12_04_Sklep_o_obiskih_v_bivalni_enoti