Evropa leto 2013 posveča evropskim državljanom in njihovim pravicam. Tak koncept predvideva aktivno udeležbo posameznikov v družbi, s čimer se krepi demokratičnost, odgovornost in solidarnost, ter posredno čut za soljudi, občutek pripadnosti in vključenosti v družbo.
VDC je v Letni delovni načrt za letošnje leto zapisal program dela oziroma cilje, ki so skladni z usmeritvami celotnega evropskega prostora: aktiven posameznik, državljan, uporabnik. Zavezali smo se delovanju, ki tudi osebam z motnjo v duševnem razvoju omogoča polnopravno življenje in jim ob ustrezno vzpostavljenih pogojih omogoča uresničevati svoj aktivni prispevek.
V letu 2013 se bo iztekel dveletni mandat predstavnikom uporabnikov v delovnem telesu – Kolegij direktorice z uporabniki VDC Kranj. Zato smo v vseh organizacijskih enotah izvedli volitve za imenovanje novih predstavnikov.

Volitve v enoti Šenčur.

Leave A Comment