Del vizije našega zavoda je, da upošteva uporabnike kot aktivne udeležene v procesu izvajanja storitve, kjer spodbujamo njihovo individualnost in opolnomočenje. S tem namenom imamo organizirane redne sestanke z uporabniki v vseh enotah.
Tako smo imeli v enoti Šenčur v septembru sestanek, kjer uporabniki aktivno sodelujejo v pripravi dogajanja in načrtovanju dela v svoji enoti. Predstavnika, ki sta izvoljena v Kolegij uporabnikov na volitvah, se skupaj z uporabniki pogovorita kar »jim leži na duši« in se tiče VDC-ja oz. enote. Povprašata jih za predloge in želje, ki bi jih lahko izvedli, v okviru aktivnosti za dvig kakovosti življenja uporabnikov, v enoti.

Po njihovem sestanku, ki včasih poteka tudi ob pitju dišeče kavice, se predstavnika skupaj z vodjo enote v pisarni pogovorijo o vsebini sestanka in dogovorijo kdo posreduje določene informacije. Predstavnika seznanita vodjo s predlogi, ki so jih imeli uporabniki. Vodja enote pa vključi v njihovo vsebino še tisto, kar je pomembno za skupno učinkovitost: predloge, ki jih imajo vodje skupin, informacije, ki so pomembne za celoten zavod in predvidene dogodke in aktivnosti ter potrebe, ki izhajajo iz zaposlitvenega programa.

Na skupnem srečanju predstavnika in vodja enote podata informacije, nato pa se razvije pogovor med vsemi in dodatne razjasnitve vsem, ki želijo. Naši sestanki so največkrat zanimivi, tudi zabavni, včasih pa tudi resni in usmerjeni v delovanje za naprej. Pogovorimo se o medsebojnih odnosih, predstavimo potrebe in želje posameznikov, ki potrebujejo več pozornosti, naredimo plan dela, predvidimo kdaj bo več časa za aktivnosti, kdaj pa se moramo osredotočit na delo, kako lahko sodelujemo z ostalimi enotami in kako lahko storitev vodenja, varstva in zaposlovanja približamo uporabnikovim željam in potrebam. Namen sestankov je, da uporabniki v največji možni meri prispevajo k vsebini opravljanja storitve, hkrati pa s tem pridobivajo občutek odgovornosti za svoja ravnanja in zadovoljevanje svojih potreb.

Ko sestanek zaključimo, vodja enote pripravi zapisnik, ki ga podpišeta oba predstavnika. Zapisnike mesečnih sestankov nato posredujeta na Kolegiju uporabnikov, kjer se srečajo predstavniki iz vseh enot skupaj z direktorico.

Tudi na ta način se naše enote med seboj povezujejo. Posredovane informacije pa predstavljajo tudi del vsebine, ki se vključi v plan zavoda ob sprejemanju letnih poročil in načrtov.

 

Leave A Comment