V VDC – ju vedno iščemo nove programe zaposlovanja. Ena od teh novosti je tudi tkanje, ki ga poskušamo uvajat v več enotah. Sama priprava statev je zahtevna in to delo opravijo vodje delavnic. Predno začnejo naši mojstri prepletat niti na statvah, je potrebo veliko dela, da pripravimo material. Ker so to razne preje, ki so lahko v zelo »prepletenem« stanju, jih moramo navit v manjše klopke, s katerimi lahko potem nasnujemo osnovo na okvir. S tega okvira nato skupaj z vodjo skupine privežemo osnovo na statve.
Druga predpriprava je namenjena pripravi niti za votek. Včasih je potrebno tanke niti  združit v debelejšo in tako dobimo lepe kombinacije preje, s katerimi lahko potem tkemo. Šele po vse tej pripravi se lahko nekdo usede za statve in prične s tkanjem.
Gregor se je naučil tkat na velike samostoječe statve.  Potrebovali smo kar nekaj časa, da smo se lotili tkanja na njih. Priprava materiala in samih statev je zahtevala več dela, ker so taaaaaaaaako velike. Na njih lahko tkemo tudi večje predpražnike, ki jih uporabljamo v različne namene.
Luka je svoje znanje pridobival, ko je tkal odejico za dojenčka. Izbral je volno, jo navil na votek in z veliko pozornostjo prestavljal niti, prva – tretja, druga – četrta. Da je bil rob lepo raven, je imel zraven pomočnika, ki je sledil Lukovim navodilom 🙂 in ga uspešno vodil do končnega izdelka.

Na manjših statvah pa tkemo različne šale, prtičke, blazine za na stole, za različno blago pa potrebujemo še nekaj vaje.
Simona je prava mojstrica pri tkanju. Je zelo samostojna, prestavljanje niti ni noben problem. Takoj osvoji nove vzorce in sama z opazovanjem ugotovi vrstni red prestavljanja. Delo ji je v veselje in občasno, ko je potrebno počakat, da se napne nova osnova, nestrpno pričakuje, kdaj se bo spet lahko postavila za statve.

Leave A Comment