Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana ima poseben vrt, ki se imenuje Vrt čutil. Na lep jesenski sončni dan smo ga obiskali tudi uporabniki iz enote Škofja Loka. Gospa Nina in Marija sta nas prisrčno sprejeli, kasneje pa se je našemu ogledu priključila tudi ga. Lena,  ki naša uporabnika Jerneja in Tomaža dobro pozna, saj sta bila kar nekaj let gojenca omenjenega zavoda. Popeljali so nas skozi vrt in nam razložili in pokazali pomen poligona za orientacijo in mobilnost, različnih učilnic in informacijskih tabel ter igral. Čutila, s katerimi sprejemamo dražljaje in informacije iz okolice, so vid, vonj, sluh, otip ter okus.
Vsi slepi in slabovidni morajo uporabljati pripomoček – belo palico. Z velikim zanimanjem pa smo si ogledali tudi stroj, ki slepim in slabovidnim omogoča pisanje in branje. Ta pisava se imenuje Braillova pisava. To je leta 1821 razvil Louis Braille. Sestavljena je iz pikic, razporejenih v obliki pokončnega pravokotnika. Naš Jernej je tudi prebral nekaj besed iz omenjene pisave.

Na samem poligonu smo si  ogledali informacijske table, stoječe ovire, čoke, pločnik, viseče ovire, gibljivi most, naravno učilnico ter tunel.
Med učilnicami pa so bile posebno zanimive učilnice za glasbo (piščali, ksilofon, zvončki), učilnica za tip (škatle z različnim materialom za otipat), geografska učilnica (peskovniki), učilnica za vonj z različnimi dišavnicami, katere smo tudi prepoznali ter biološka učilnica z rastlinami z različnimi listnimi ploskvami. Polni novih doživetij  smo se  lepo zahvalili vsem trem za prelepo popestritev našega vsakdanjika.

 

Leave A Comment