VDC Kranj izvaja socialnovarstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji kot osnovno dejavnost za odrasle osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, od leta 2009 pa tudi zdravstveno dejavnost. Zdravstvena dejavnost zajema primarno zdravstveno nego in fizioterapijo ter je financirana s strani ZZZS. Z dodatno dejavnostjo dvigamo kakovost življenja uporabnikov in izvajamo podporo pri vsakodnevni skrbi za sebe.
Namen terapije je ponovno učenje ali izboljšanje izvajanja vsakodnevnih  aktivnosti v različnih okoliščinah (obračanje v postelji, vstajanje, vsedanje, hoja, oblačenje, slačenje, obuvanje, prehranjevanje,…) s poudarkom na največji možni kvaliteti in kontroli gibanja med izvajanjem funkcije.
VDC Kranj je v začetku letošnjega leta naprosil Rotary Club Kranj za pomoč pri zbiranju sredstev za izboljšanje pogojev pri izvajanju strokovne fizioterapevtske obravnave. Ta se sicer vrši v vseh organizacijskih enotah VDC Kranj. Izrednega pomena pa je tovrstna oprema, katere ni moč prevažati po potrebi, ravno v Enoti Mavrica, kamor je vključeno največ uporabnikov s težjo in težko motnjo v razvoju. Fizioterapevtska obravnava je zanje, glede na njihove potrebe in stanja, najkompleksnejša in najzahtevnejša. Pri celotnem procesu pa so izrednega pomena tudi občutki varnosti in dobrega počutja, ki jih miza nudi.
Rotary Club Kranj se je na prošnjo pozitivno odzval in v mesecu februarju 2011 skupaj s Turističnim društvom Kokrica organiziral dobrodelno prireditev »Včasih je luštno blo, dons bo pa spet tako«. Celotni izkupiček koncerta so namenili VDC Kranj za nakup omenjene specialne opreme. Pomagati tistim, ki so pomoči potrebni, je vrlina rotarijstva. Največjo pozornost  posvečajo humanitarnim projektom in se zavzemajo za visoka etična načela.
V četrtek, 12. maja se je v enoti Mavrica odvila  slavnostna  predaja  Bobath mize v uporabo. Predsednik Rotary Cluba Kranj, gospod Beno Fekonja je poudaril, da se zaveda pomembnosti opreme, ki je potrebna za celovito fizioterapevtsko obravnavo, saj je tudi sam po izobrazbi fizioterapevt. Zaželel nam je, da bi naša nova miza dobro služila svojemu namenu.
Direktorica VDC Kranj, gospa Mirjana Česen, je povedala, da smo veseli, da se je Rotary Club Kranj tako hitro in učinkovito odzval naši prošnji po pomoči in poudarila  pomen  zdravstvene dejavnosti. Ponosni smo na to, da s to dejavnostjo bistveno prispevamo k izboljšanju kakovosti življenja naših uporabnikov. V svojem imenu, imenu celotnega kolektiva in v imenu uporabnikov, ki bodo mizo uporabljali, se je direktorica iskreno zahvalila Rotary Clubu Kranj.
Veselega dogodka se je ponovno udeležil tudi župan Mestne občine Kranj, gospod Mohor Bogataj.

Dogodek so popestrili uporabniki z Malim zborčkom pod vodstvom Apolonije Kandus in Barbare Čelik in nam v spremljavi kitare zapeli nekaj pesmi, sledil pa je tudi praktičen prikaz uporabe mize, ki nam ga je predstavila naša fizioterapevtka Andreja Kancilija Staničič. Spregovorila je tudi nekaj besed o prednostih fizioterapevtske obravnave, ki jih prinaša uporaba nove mize.

Rotary Club Kranj je z razumevanjem in posluhom pomembno prispeval k zagotavljanju prepotrebnih pogojev za izvajanje fizioterapije pri osebah z najtežjimi motnjami v duševnem razvoju, kombiniranimi motnjami ter osebah, ki so dodatno gibalno in senzorno ovirane. Te se nove mize tudi najbolj veselijo, saj jim bo tako ob poteku fizioterapije omogočeno tudi dobro počutje, s tem pa nova kakovost življenja.

 

Leave A Comment