Projekt ‘Življenje je košarka’ je zaživel tudi v Kranju. Dijaki 3.Ma razreda Strokovne in poklicne šole na Tehniškem šolskem centru so sprejeli uporabnike Varstveno delovnega centra Kranj in z nami skupaj opravili učno uro športne vzgoje, ki jo je vodil profesor (nekdanji igralec KK Triglava) Jure Stavrov. Uporabniki pod vodstvom Alenke Miklavčič in dijaki so opravili pravi trening, vaje v mešanih parih so bile raznovrstne: ogrevanje s podajami, nadaljevalo se je z meti na koš in končalo s štafetnimi igrami. Vse skupaj pa je  nadziral in koordiniral manager košarkarskega kampa Siniša Drobnjak. Zaključek pa nas vse čaka na košarkarskem kampu 5.julija.

Bokijeva izjava: ”Veseli me, da smo okrepili sodelovanje z Varstveno delovnimi centri in tako zagnali projekt ‘Življenje je košarka’. Naredili smo nov korak k integraciji oseb s posebnimi potrebami v vsakdanjo družbo, ter še enkrat dokazali, da košarka res ne pozna meja. Verjamem, da bomo še naprej priče nepozabnih doživetij, ter da bomo skupaj segali po novih dosežkih na področju socializacije družbe.”
Mirjana Česen, direktorica VDC Kranj: ”V Varstveno delovnem centru Kranj smo izjemno  ponosni, da smo skozi vključenost v Projekt ” Življenje je košarka” in katerega nosilec je košarkarski kamp Boki Nachbar, naredili pomemben korak k uresničevanju  ciljev, ki smo jih smelo začrtali –  Košarka kot integracijski dejavnik. Uporabniki, odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, imajo skozi vključenost v omenjen košarkarski projekt edinstveno priložnost  za novo kakovost  življenja. Tekom  svojega življenja so številni naši odrasli uporabniki osvojili  elemente košarke, v sami igri pa jih niso imeli priložnosti uporabiti. In prav to je namen projekta – ustvariti te  priložnosti in dokazati, da z ustreznim pristopom tudi igranje košarke nima omejitev in ne priznava razlik. Skozi načrtovan urnik treningov košarke se bodo  med seboj srečevali različni udeleženci projekta. Struktura udeležencev je zasnovana na ideji sodelovanja Varstveno delovnih centrov, osnovnih šol, srednjih šol, profesorjev športne vzgoje, mentorjev VDC, ter profesionalnih, vrhunskih  športnikov, kar bo pomemben prispevek k  uresničevanju integracijskega procesa v vsakdanjem življenju in ideji, da košarka ne priznava mej in razlik v družbi.” Naj spomnimo….Priprave za projekt ‘Življenje je košarka’, katerega nosilec je košarkarski kamp Boki Nachbar, so se pričele konkretneje oblikovati lani, ko smo se že drugo leto zapored udeležili omenjenega kampa v Kopru. Po tekmi, v kateri so se ob močnem spodbujanju udeležencev kampa pomerili uporabniki VDC Kranj in VDC Koper in v kateri sta odigrala tudi Boštjan Nachbar in Siniša Drobnjak, je sledil delovni posvet z evalvacijo. Boštjan Nachbar in Siniša Drobnjak sta predstavila svojo vizijo projekta, vodstvo obeh VDC-jev pa pogled in vizijo skozi uporabnike in zavod, pri čemer je bil pomemben skupni cilj  promocija košarke kot integracijskega dejavnika.
Plod dogovorov je vključitev uporabnikov v učno uro športne vzgoje in sicer sodelovanje VDC-ja  Koper z OŠ Koper in VDC-ja Kranj s Srednjo tehnično šolo Kranj. Dolgoročni cilj projekta pa je, da bi se sodelovanje razširilo tudi na druge regije. Pomen projekta ‘Življenje je košarka:
– ne pozna mej in razlik v družbi,
– spoznavanje elementov košarke za varovance VDC-ja,
– doseganje višje ravni kakovosti življenja in integracija v sodobno družbo,
– razvoj solidarnosti, strpnosti in preseganje ideoloških in disciplinarnih omejitev ter predsodkov.
Vir.

Leave A Comment