Tudi v našem VDC se znotraj socialno varstvene storitve srečujemo z najrazličnejšimi  bolezenskimi stanji naših uporabnikov. Za pravilna  ravnanja in ukrepanja vseh, ki z uporabniki vsakodnevno delamo, je vsaj osnovno poznavanje teh bolezenskih stanj izrednega pomena.
Marjeta Nikolič, medicinska sestra, ki je v VDC Kranj zaposlena kot varuhinja, je s tem namenom v vseh organizacijskih enotah VDC Kranj za vse zaposlene izvedla  predavanje o sladkorni bolezni. Sklepni poudarki predavanja so izpostavili pomen  prepoznavanja  znakov hipoglikemije,  ob njih pa  pravočasno in ustrezno ukrepanje. Pri tem pomembno vlogo igrata dejavnika –  zdrav življenjski slog in reden nadzor  krvnega  pritiska.

Sladkorna bolezen velja za eno najbolj razširjenih nenalezljivih in neozdravljivih kroničnih bolezni sodobnega človeka. Strokovnjaki ugotavljajo, da je na svetu 250 milijonov ljudi z diabetesom, v Sloveniji pa okoli 160.000, število pa povsod strmo narašča. Prav zato lahko upravičeno rečemo, da je sladkorna bolezen epidemija sodobnega časa.

Leave A Comment