Letos v Varstveno delovnem  centru Kranj praznujemo 10 letnico samostojne dejavnosti. Sredina prireditev »Različnost in glasba nas povezujeta« v Tehiškem šolskem centru je že peti dogodek v nizu desetih, namenjenih obeležitvi tega pomembnega mejnika. Naslov in namen prireditve odraža uresničevanje načela integracije za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, vsebina pa povezovanje skozi skupno ljubezen do glasbe, plesa, ritma  in igre, zabave in spoznavanja.
Program prireditve je nastal v sodelovanju z dijaki Tehniškega šolskega centra Kranj skozi mednarodni program »MEPI«. To je eden največjih mednarodnih programov, ki mlade spodbuja h aktivnemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega  časa in se je dodobra usidral na kranjskem Tehniškem šolskem centru. Ta je del vsebine nadgradil  s povezovanjem in skupnim sodelovanjem  dijakov in varovancev Varstveno delovnega centra Kranj.  Še večjo raznolikost nastopajočih so dopolnili učenci Osnovne šole Naklo in  učenci Osnovne šole Matija Čop. Kot poklon naši desetletnici so prireditev z nastopom dopolnili pevci Kranjskega okteta.

Direktor Tehniškega šolskega centra gospod Jože Drenovec  je zbranim izrekel  dobrodošlico, Varstveno delovnemu centru Kranj pa čestital ob deseti obletnici samostojnega delovanja s pohvalo, da je zavod v teh letih utrdil svoj položaj v skupnosti s trdim in odgovornim delom. Direktorica Varstveno delovnega centra Kranj, gospa Mirjana Česen, se je zahvalila gostiteljem za povabilo h skupni prireditvi in na kratko predstavila 10 letni korak Varstveno delovnega centra Kranj,  njegovo današnjo vizijo ter uresničevanje VDC Kranj kot integracijskega dejavnika.
Uvodoma je na električne klaviature zaigrala  uporabnica Varstveno delovnega centra Stanka Kuhar, dijaki Tehniškega šolskega centra in uporabniki VDCja pa so skupaj ustvarili poseben ritem z bobni.

Iz tržiške enote VDCja so se predstavili s plesno točko na glasbo Rebeke Dremelj – Pojdi z menoj, dijak Tehniškega šolskega centra Kranj Aljaž Lukan pa nam je na harmoniko zaigral pesem »Na Roblek«.

Eva Pirnat, uporabnica Varstveno delovnega centra Kranj, je nastopila z izraznim plesom na glasbo Montijev čardaš,  zvrst ciganskega tanga.

Osnovnošolci osnovne šole Naklo so navdušili z žonglerskim nastopom in z ostalimi spretnostmi.

Dijaka Tehniškega šolskega centra z gledališko skupino Impro liga sta improvizirala naključno izbrano situacijo »Izobraževanje polžev« in nas pošteno nasmejala.

Splet slovenskih ljudskih plesov so zaplesali osnovnošolci Osnovne šole Matija Čop, Kranjski oktet pod umetniškim vodstvom Milana Bajžlja je zapel tri pesmi in sicer: Na trgu, O kresu in ljudsko Zabučale gore.

Prireditev je zaokrožil zborček Varstveno delovnega centa Kranj pod mentorstvom Polone Kandus in Barbare Čelik s pesmijo Rdeča mašna, svoje sposobnosti in kreativnost pa smo predstavljali tudi z glinenimi lastnimi izdelki.

Skupaj smo skozi vsebino prireditve doživeli številne različnosti, ki bogatijo naša življenja in nas skozi različne oblike tudi povezujejo. Ponosni smo na sodelovanje, ki je v lanskem in letošnjem letu potekalo v obliki skupnih delavnic. Tehniško šolskem centru Kranj,  direktorju centra gospodu Jožetu Drenovcu, mentorici programa »MEPI« in koordinatorki skupnega sodelovanja gospe Dani Černe ter dijakom se zahvaljujemo za dragoceno sodelovanje. Zahvaljujemo se tudi  vsem ostalim sodelujočim OŠ Matija Čop, OŠ Naklo ter posebnim gostom Kranjskemu oktetu. Počaščeni smo, da ste številni obiskovalci s svojo prisotnostjo obogatili in omogočili izvedbo enega od 10 dogodkov, s katerim želimo v letošnjem letu obeležiti  obletnico samostojnega delovanja.

Leave A Comment