V  torek, 16.6.2009 smo imeli slavnostno podelitev uradnih potrdil varovancem o opravljenem tečaju Prve pomoči. Tečaj je bil prvič izveden v slovenskem prostoru kot Projekt – tečaj Prve pomoči za varovance  – odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Izvedba projekta je  bila prilagojena sposobnostim varovancev z namenom  naučiti varovance pravilnega odziva na nesrečo, pridobiti znanje kako dati prvo pomoč ponesrečencu ob nezgodi ter poklicati nujno medicinsko pomoč. Svoje novo pridobljeno znanje in spretnosti so varovanci tudi predstavili in tako dokazali, da jim je upravičeno zaupana skrb za ukrepanje v nujnih primerih. Mentor Projekta tečaj Prve pomoči za uporabnike VDC Kranj  je  gospod mag. Damjan Slabe, prof. zdr. vzgoje in višji predavatelj na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, somentorica projekta in diplomske naloga pa je  Apolonija Kandus. Izvajalca tečaja sta bila Anja Hafner, abs. Zdravstvene fakultete v Ljubljani in Klemen Lipovšek, abs. Medicinske fakultete v Ljubljani.
Z izvedbo tega projekta se varovancem VDC Kranj uresničuje načelo enakih možnosti v družbi, s tem pa tudi boljša  kakovost njihovega življenja. Uradna potrdila o opravljenem tečaju Prve pomoči bo varovancem podelila  gospa Darja Horvat, samostojna strokovna delavka za prvo pomoč pri Rdečem Križu Slovenje.

Leave A Comment