Pod okriljem Rdečega križa Ljubljana smo izvedli tečaj prve pomoči za naše varovance. Tečaj sta izvajala Klemen Lipovšek abs. Medicinske fakultete, ter Anja Hafner, abs. delovne terapije. Izvajalca tečaja menita: ” Vsak prebivalec tega sveta se lahko v tem ali onem trenutku sooči z nesrečo. Pomen nudenja prve pomoči je rešiti življenje osebi, ki potrebuje pomoč. Največja dobrina, ki smo jo dobili z rojstvom je življenje. Zato je prav, da ga varujemo ter v svojem življenju izkoristimo vse svoje potenciale, ki jih imamo. Potrebno je ponudit vsem ljudem enake možnosti za boljšo kvaliteto življenja, ter ozavestiti enakopravnost vseh ljudi tega sveta.
Izvesti tečaj prve pomoči za uporabnike VDC, v katerem se bodo naučili pravilno odzvati na nesrečo, znali dati prvo pomoč ponesrečencu ob nezgodi ter poklicati nujno medicinsko pomoč, je velik korak v njihovem življenju, saj lahko poskrbijo za življenje in zdravje vseh  nas.”

Leave A Comment