»Posledice okužb z virusom so v Sloveniji nerazumno hude. Večina domov za starejše in enot skupnega bivanja je že okuženih. Zato vas iskreno prosim, da se v času, ko so obiski svojcev v bivalni enoti pod posebnimi pogoji spet dovoljeni, srečujemo z njimi BREZ OSEBNIH STIKOV – rokovanja in objemov. Ob obiskih se je potrebno dosledno držati navodil osebja bivalne enote glede MEDSEBOJNE RAZDALJE, RAZKUŽEVANJA ROK in NOŠENJA MASK. Ker teh ukrepov nekateri stanovalci v bivalni enoti niti dobro ne razumejo, moramo biti mi odgovornejši in navodila upoštevati«.