Z igro nad stigmo
Letošnje leto je evropsko leto boja proti socialni izključenosti in revščini. V ta namen so se v Šentu iz Radovljice odločili pripraviti festival, ki bo dostopen za vse mimoidoče iz različnih ciljnih skupin in bo ponudil možnost, da se spoznajo s problematiko socialne izključenosti. Festival je potekal v Novem Mestu na prostem. V osrednjem delu je bil postavljen oder, kjer so se celo popoldne odvijale različne glasbene točke, cirkuška točka, literarni umetniki so predstavljali svoja dela,….
S svojo igrico “Iz življenja lectarije” pa smo se, skupaj z uporabniki Šenta iz Radovljice, predstavljali tudi iz VDC Kranja. Uporabniki Uroš Meglič, Nataša Kimovec in Žiga Plantan so se odlično odrezali in izpolnili poslanstvo in namen predstave.
Igra se začne v sodobnem času, polnem hrupa civilizacije. Pogledi so prazni, medsebojni odnosi so porazni. Hrup se stopnjuje do točke, ko nekdo ves ta ropot ustavi. Pogledi se zastrmijo v nepoznani svet. Na svojstven način se uprizarja bitje srca. Ob spremljavi pesmi »Cvetje v jeseni« se pojavi stisk roke in rdeče srce, katero pa se dokončno razpoči in igra zaživi v novi, pozitivni luči. Odnosi so vedno bolj pristni, ljubeči in prijazni, najbolj pa takrat, ko se začne pripravljati testo za lectovo srce. Prikazana je peka, barvanje, okraševanje in končna podoba lectovega srca. Med samo igro zavlada spokojnost, kod da se je čas resnično ustavil, zato se tudi igralci na koncu priklonijo najprej lectovemu srčku in šele potem gledalcu.

 

Leave A Comment