V Stari  Loki, na prostoru med stavbo Centra slepih, slabovidnih in starejših, ter stavbo Varstveno delovnega  centra Kranj –  Enota Škofja Loka, smo v ponedeljek odprli prvi športni park, prilagojen za starejše, slepe, slabovidne, ter osebe s posebnimi potrebami.
Skupni projekt obeh socialnovarstvenih zavodov VDC Kranj in CSS predstavlja doprinos h kakovosti življenja stanovalcev obeh zavodov, katerih življenja se na tem prostoru v Stari Loki dnevno prepletajo. Poleg rekreativne vadbe so naprave namenjene tudi strokovni fizioterapevtski obravnavi in vadbi, možna pa je  tudi vadba v dvoje. Namen skupnega projekta je hkrati tudi medsebojno druženje stanovalcev in tkanje novih prijateljskih vezi. Finančna sredstva za postavitev  parka so v različnih zneskih prispevali donatorji  Lions Klub Škofja Loka, Rotary club Škofja Loka, MT Cvek d.o.o. in  Klub direktorjev Škofja Loka.

Uvodne poskočne takte nam je na električne klaviature zaigrala uporabnica varstveno delovnega centra Kranj, enote Škofja Loka, Stanka Kuhar. Namen in pomen  skupnega projekta sta nam v govorih predstavili direktorici obeh zavodov, gospa Silva Košnjek in gospa Mirjana Česen. Zborček Varstveno delovnega centra Kranj, ki ga vodi Polona Kandus, na kitaro pa jih spremlja še Barbara Čelik, nam je zapel pesem Črne oči in Rdeča mašna. Sledila je podelitev čeka Lions Kluba iz rok gospoda Slavka Krvine. Stanovalci CSS in VDC so nam v nadaljevanju demonstrirali uporabo  omenjenih  športnih naprav.  Naprave v svoji funkciji poleg razgibavanja povečujejo mobilnost in utrjenost celotnega telesa, ter izboljšujejo koordinacijo in ravnotežje. Na napravah  sta se uporabnikom pridružili  tudi obe direktorici, pri vadbi pa jima je bil v pomoč direktor podjetja MT Cvek, gospod Anton  Cvek.

Leave A Comment